„Adolf Dymsza – król komedii” w Kinie Iluzjon – relacja