„Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia” – pacyfistyczny manifest Roberta Wise’a