Fenomen gwiazd filmowych i ich droga do sławy – charakterystyka zjawiska