Krzysztof Kieślowski – filmowiec z papierosem w dłoni