„Nietykalni” i „Green Book”, czyli przyjaźń ponad podziałami