Od wojny do socrealizmu – ciężkie czasy polskiego filmu