This Day In History: 1911-03-19

19 marca 1911 roku w Warszawie urodził się Jerzy Jurandot (właśc. Jerzy Glejgwicht), polski komediopisarz i autor tekstów piosenek filmowych przedwojennego kina. Napisał teksty piosenek między innymi do takich filmów, jak Manewry miłosne (1935), Papa się żeni (1936) czy Dyplomatyczna żona (1937).