„Widmo” – wina bez kary w mrocznej opowieści Clouzota