„Wszystkie poranki świata” – w poszukiwaniu istoty sztuki