Rafael Lewandowski: “Ważne, żeby odnaleźć swój własny konsekwentny głos”