This Day In History: 1896-11-14

14 listopada 1896 roku w Krakowie odbył się pierwszy w Polsce pokaz kinematografu. Wydarzenie to miało miejsce w dzisiejszym Teatrze im. Juliusza Słowackiego (wówczas Teatr Miejski).