„Czas Apokalipsy” – demaskacja kolonialnego świata