OldCamera.pl » FILM POLSKI » Film polski - historia

Film polski – historia

Historia filmu polskiego: Zobacz teraz: kino nieme, polskie kino przedwojenne, film powojenny, stare polskie filmy, odwilż w kinie, Polska Szkoła Filmowa, kino moralnego niepokoju

Narodziny polskiego filmu

Historia polskiego filmu niemego rozpoczęła się w warunkach trudnych. Pod koniec XIX wieku Polska nie marzyła bowiem jeszcze o niepodległości, a zaborcy utrudniali rozwój sztuki.