„Gabinet doktora Caligari” – dzieło niemieckiego ekspresjonizmu