„Na wschód od Edenu” – czyli o poszukiwaniu tożsamości z dala od raju