„Portier z hotelu Atlantic” – potęga społecznego uniformu