Film radziecki i kino francuskie – aspekty filmowego nowatorstwa