„Portret damy” – kobiecość w okowach tradycji i konwenansu