„Kotka na gorącym blaszanym dachu” – ból namiętności