„Światła wielkiego miasta” – hołd Chaplina dla kina niemego